Eğitici Oyuncaklar Satıs Sitesi
Tüm Kategoriler

  Öğrenme Güçlüğü-Öğretmenlere ve Velilere Öneriler23.10.2010

  ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

  Zihinsel yetersizliği olmadığı halde akademik-sosyal-devimsel yetersizliklere sahip çocuklardır.

  Öğretmene Öneriler

  • Bu çocuklara çalışma becerilerini kullanmayı geliştirici ev egzersizleri

  verilmelidir.

  (Ders tekrarı yapması)

  • Sınıfta kullanılan komutlar basit, kısa ve net olmalıdır.
  • Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların işitsel ve görsel uyaranları bellekte

  tutabilmeleri söze dayalı materyalleri hatırlamaları güç olduğundan aileye diyaloğa  geçip , evde  derslere ilişkin soru-cevap tarzında zihin egzersizleri yaptırılabilir­

  • Görsel algılama problemi olan öğrenme güçlüğü olan çocuk,  harfleri kopya

  edemeyebilir. Bazı geometrik şekilleri birbirinden ayırt edemeyebilir. Bu çocukları eğitim faaliyetlerine katılmaya teşvik edin.

  • Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda işitsel algılama problemlerine normal

  çocuklardan daha fazla rastlanmaktadır. İşitsel algılama problemi olan çocuklar; kapı ziliyle telefon zilinin sesini ayırt edemeyebilirler.  Bu duruma dikkat edilmelidir.

  • Öğrenme güçlüğü olan çocuklar başarısızlık beklentisi yaşadıklarından,onlara

  sınıfta söz hakkı verilmeli,derse katılımları sağlanmalı ve başarıları ödüllendirilmelidir. Başarısızlığın üstesinden gelmeye hizmet edecek stratejilerin çocuğa kazandırılması gerekmektedir.

  • Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar hoşa gitmeyen bir davranış

  gösterdiğinde, o davranışı ortadan kaldırmak için, davranış değiştirme yaklaşımına yer verilmelidir; bulunulan yere, zamana, ortama uygun olmayan bir şekilde söz yahut davranışta bulunan kişinin,bu tür davranış ve sözlerini görmezden gelerek,onun o ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması faydalı olacaktır.

  • Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar,duygusal bozukluk gösteren çocukların

  davranış özelliklerini göstermektedirler. Öğrenme güçlüğü olan çocuk, çoğu zaman mutsuzdur Kendini değerlendirmesi olumlu değildir. Sınıftaki çocukların, kiminle oynadığı araştırıldığında genellikle öğrenme güçlüğü olan çocukların görmezlikten gelindiği belirtilmektedir. Bu çocuklar arkadaşlarına olumsuz şeyler söyleme eğilimindedirler.

  • Öğretmen, öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun hyperactıve(aşırı hareketlilik)

  olduğunu anlarsa sınıf içinde ortam düzenlemesine gidebilir. Öğrenciyi duvardan tarafa oturtarak ve sırasında yer alabilecek dikkat dağıtıcı unsurları ayıklayarak bu tip davranışları azaltabilir. Ancak bu tür düzenlemeler yapılırken,çocukla konuşularak yapılanların, cezalandırma için yapamadığı anlatılmalıdır.

  • Öğrenme güçlüğü olan çocuğun, herhangi bir eyleme girişmeden önce

  düşünmesi sağlanmalıdır. Burada amaç; öğrencinin kendisinin kullanabileceği stratejileri sağlayarak kendine yeterli ve bağımsızlığını kazanmış öğrenciler yetiştirmektir Okuduğunu anlamayı arttırmak için kendi kendini sorgulama tekniğiyle öğrenciyi destekleyen taktikler  kazandırılabilir. İlk olarak öğrenci kendisine “bu parçaya neden çalışıyorum’ sorusunu sormak, ana fikirlerini bulup altlarını işaretleme, ana fıkirlere ilişkin soru düşünüp yazma, soruya ve yanıtlarına tekrar  bakıp, nasıl daha fazla bilgi sağlanabileceğini gösterilmelidir

  • Öğrenme güçlüklerinin oluşmasını arttıran ve öğrenme güçlüğü olan

  çocukların, yararı olmayan öğretmen tipi, tüm çocukların aynı şekilde öğrendiğini ve başarılı öğretim tekniğini sadece kendisinin bildiğine inanan ve bir tek öğretme sürecine yer veren öğretmendir.

  Diğer Haberler

  çocuklariçinCOMTR tüm hakları Kuğu Eğitim Hizmetleri'ne aittir.
  Eğitici Oyuncaklar Satış Sitesi
   

   

  PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.